Năm sinh Kỉ Mão 1459 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thánh tông, quê làng Lan Độ, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông nổi tiếng thơ văn, có sức mạnh và thông hiểu binh pháp, tài gồm văn võ. Năm Canh tuất 1490 ông đỗ tiến sĩ, 31 tuổi. Làm quan trong triều được ít lâu, cải qua chức võ, thăng Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ.

Anh ông là Nghiêm Công Phụ cũng đỗ tiến sĩ, làm quan đồng triều, tài đức được sĩ phu trọng vọng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Trung Mãn

Năm sinh … – Ất Tị 1785 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nguyễn Quán Nho

Năm sinh Mậu Ngọ 1630 – Kỉ Sửu 1709 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hoàng Cao Khải

Tên khác Thái Xuyên Năm sinh Canh Tuất 1850 – Quí Dậu 1933 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Phan Thúc Trực

Tên khác Phan Dưỡng Hạo Năm sinh Mậu Thìn 1808 – Nhâm Tí 1852 Tỉnh thành Nghệ An…
Chi tiết

Nguyễn Mậu Áng

Năm sinh Mậu Thân 1668 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…