[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nghiêm Ích Khiêm

Năm sinh Kỉ Mão 1459 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thánh tông, quê làng Lan Độ, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông nổi tiếng thơ văn, có sức mạnh và thông hiểu binh pháp, tài gồm văn võ. Năm Canh tuất 1490 ông đỗ tiến sĩ, 31 tuổi. Làm quan trong triều được ít lâu, cải qua chức võ, thăng Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ.

Anh ông là Nghiêm Công Phụ cũng đỗ tiến sĩ, làm quan đồng triều, tài đức được sĩ phu trọng vọng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..