Năm sinh … – Canh Thìn 1530
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Chiêu tông. Quê huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ông có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung cướp quyền vua Lê, ông vẫn trung thành với nhà Hậu Lê. Năm Quang Thiệu 5 (Canh thân 1530) ông lãnh mật chiếu Cần vương, phát động quân sĩ chống nhà Mạc. Thất trận, thua to, ông chạy đến châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn, rút gươm tự tử sau khi chết được xưng tụng tiết nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Doãn Nhạ

Năm sinh Đinh Dậu 1837-… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Người…
Chi tiết

Đinh Nho Quang

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Dòng…
Chi tiết

Phạm Như Xương

Tên khác Phồn Sanh – Hành Sơn Năm sinh Giáp Thìn 1844 -… Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Lê Bảo Tịnh

Năm sinh Nhâm Tí 1792 – Đinh Tị 1857 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn…