[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nghiêm Bá Ký

Năm sinh … – Canh Thìn 1530
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Chiêu tông. Quê huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ông có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung cướp quyền vua Lê, ông vẫn trung thành với nhà Hậu Lê. Năm Quang Thiệu 5 (Canh thân 1530) ông lãnh mật chiếu Cần vương, phát động quân sĩ chống nhà Mạc. Thất trận, thua to, ông chạy đến châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn, rút gươm tự tử sau khi chết được xưng tụng tiết nghĩa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..