Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh thần đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh năm mất, quê ở vùng Hồ Tây (Hà Nội).

Ông xuất thân làm nghề chài lưới, giỏi võ nghệ. Khoảng năm Bính tí 1096, nhờ công cứu vua Lý Nhân tông thoát khỏi sự mưu hại của Thái sư Lê VănThịnh tại Tây Hồ, nên ông được phong hàm Đô úy và được ban cho đất Dâm Đàm (vùng Tây Hồ) làm thực ấp.

Khi ông mất dân chúng lập đền thờ. Đến đời Trần, ông còn được truy tặng là Thái úy, thụy là Trung Duệ, tước Võ Lượng Công.

Vua Tự Đức đề vịnh:

“Yên ba cửu dĩ kí bình tung,
Cự liệu quân vương giải cấu phùng.
Võng lí vô ngư hoàn hữu hổ.
Tây hồ hà loạn thiểu ngư lengthy”

Bản dịch:

Dấu bèo côi cút bấy lâu nay.
Ai ngỡ quân vương gặp gỡ đây.
Trong lưới cá không, nhưng có cọp
Lo gì cá hiếm ở Hồ Tây.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like