Meizu Charm blue Note3

 • Meizu Charm blue Note3 inverted screen line brush.7z

Meizu M71 Note

 • Meizu Public Edition 5.1.5.0.7z
 • Meizu Domestic version 5.1.7.0A prd fvcs stable 5.1.7.0A.7z

Meizu M75 MX4

 • Meizu Domestic version 5.1.7.0A.7z

Meizu M76 MX4Pro

 • Meizu Public Edition-5.1.7.0A.7z

Meizu M81 Note2
Meizu M81C Note2C

 • MeiZuTelecom Edition 5.1.7.0Q.7z
 • Public version prd stable 5.1.5.0.7z
 • Compatible with Accor LCD screen public version of firmware 20160524210252 tel prd stable.7z

MeiZu M85 MX5

 • MeiZu M85 MX5 20160330141951 prd stable.zip

Meizu M86 PRO5

 • Meizu M86 PRO5 Public Edition Firmware – 5.1.7.0A.7z

Meizu M88 M2

 • Meizu M88 M2 Open Version – 5.1.7.0Y.7z

Meizu M88C M2C

 • Meizu M88C Flyme Firmware 20160626222819 tel prd fvcs stable.7z

Meizu M91 Note3

 • Meizu M91 whole net telecommunication edition – 5.1.4.0Q.7z
 • Meizu M91 Full Netcom Edition – Flyme 5.1.6.0A.7z

Meizu M98 M3

 • Meizu PBY-Mobile Customization-5.1.0.1MY.7z

MeiZu MA01 Metal

 • MeiZu MA01 Metal5.1.7.0Y.rar

MeiZu MA01C Metalc

 • MeiZu MA01C Metalc 20160328204821 tel prd stable.zip

Meizu MX4

 • MX4 20141003160631 intl prd stable.7z

Meizu MX6

 • Meizu MX6 full public access version.7z

MeiZu R18S

 • MeiZu R18S meizu r18.rar

MeiZu U10

 • MeiZu U10 20160817010001 prd yunos stable 5.2.3.0.rar

Meizu U20

 • Meizu U20 ZAL1519 999A V0 2 9 DCC-signed.7z

Meizu Charm blue 3S

 • Meizu Charm blue 3S Firmware.7z
 • Meizu Charm blue 3S whole net passes a public printing plate 20160608 stable 5.1.5.0.zip

Meizu Charm Blue E
Meizu Charm blue M79

unlockvungtau_vip_account

Unlock, Xóa tk Meizu

 • Xóa tài khoản Flyme cho tất cả các máy Meizu xách tay, chính hãng
 • Mở khóa máy Meizu bị khóa từ xa, máy Meizu báo Phone is locked
 • Mở khóa tài khoản Flyme – Phá tài khoản Flyme cho các máy Meizu có mặt trên thị trường
 • Phá mật khẩu khóa máy, phá mã khóa máy Meizu, phá passcode máy Meizu
 • Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho máy Meizu nội địa China.
 • Sửa máy Meizu bị treo logo do lỗi phần mềm, máy bị lỗi  khởi động liên tục
 • Sửa lỗi máy Meizu mất imei, imei null
unlock_293x724