Loading

Mai Trực

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Viên Chiếu
Năm sinh Kỉ Hợi 999 – Tân Mùi 1091
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thái tông, pháp danh Viên Chiếu, quê làng Lengthy Đàm, huyện Phúc Đường.

Ông là cháu hoàng hậu Linh Cảm (vợ vua Lý Thái tông, mẹ Thánh tông). Thuở nhỏ ông vào chùa Tiêu Sơn, học với thiền sư Lữ Định Hương, tinh thông Phật học, ông trở về Thăng Lengthy, cất ngôi chùa ở mé tả kinh thành, đặt là chùa Cát Tường rồi trụ trì tại đấy, nghiễm nhiên nối truyền tâm ấn sư Định Hương, mà đứng vào hàng thế hệ thứ 7 dòng thiền Quan Bích Việt Nam.

Ngày 26 tháng chạp năm Canh ngọ (nhằm ngày 16-1-1091) ông viên tịch thọ 92 tuổi.

Còn để lại các tác phẩm:

1. Dược sư thập nhị nguyện văn
2. Tán Viên giác kinh
3. Thập nhị, bồ tát hành tu chứng đạo tràng
4. Tham đồ hiển quyết

Theo truyền thuyết: Bản luận giải Dược sư thập nhị nguyện văn, ông có dâng cho Lý Nhân tông xem. Vua Lý sai sứ đưa bàn thảo sang Trung Quốc để vua Tống Triết tông duyệt. Vua Tống trao cho pháp sư ở chùa Tướng Quốc đọc và cho ý kiến. Các thượng tọa chùa Tướng Quốc phê bình: “Đây là đấng hóa thân đại sĩ ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi không thêm bớt gì được nữa”. Vua Tống cho sao lại một bản, còn bản chính trả lại vua ta và có lời khen tặng.

Trong bản Tham đồ hiển quyết, ghi những lời ứng đối với các nhà sư. Ông có những câu bóng bẩy, rõ là nhà tu hành có tâm hồn thi sĩ và có ý thức dùng thơ giải thích, truyền bá đạo Phật:

Có người hỏi thế nào là Phật? là Thánh? Ông đáp:

“U hạ trùng dương cúc,
Chi đầu thục khí oanh.”

Nghĩa:

Trùng dương đến, cúc vàng dưới giậu
Xuân ấm về, oanh náu đầu cành.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ