[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Mai Thúc Huy

Anh hùng dân tộc, chống ách đô hộ của nhà Đường, con Hắc đế Mai Thúc Loan, không rõ năm sinh, năm mất. Quê xã Mạch Phụ, huyện Thiên Lộc (sau đổi là Can Lộc), phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông cùng với thân phụ khởi nghĩa chống quân nhà Đường (Trung Quốc) đô hộ, nhà Đường phải công nhận cha con ông làm Tiết độ sứ và bãi bỏ lệ cống thổ sản lệ chi (trái vải).

Đương thời nhân dân xưng tụng ông là Thiếu đế. Khi ông mất, nhân dân lập đền thờ ở vạn An Vệ (tức xã Khả Lâm, tỉnh Nghệ An).

Nhân dân còn truyền tụng thơ ca đề cao sự nghiệp và công đức cha con ông:

Đường đi cống vải từ đây dứt,
Dân nước đời đời hưỏng phước chung.

Bài liên quan

24 nhận xét

 1. Услуги консультации психолога.
  Консультация у психологов
  Психолог,Психолог онлайн.
  Консультация психолога в Киеве Заказать консультацию психолога.
  Рейтинг психологов. Приглашаем вас на консультации детского психолога.
  Помощь профессионального Психолога.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..