Loading

Mai Tấn Huệ

Tháng Ba 6, 2021| Admin
Tỉnh thành Tiền Giang
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng thời Nguyễn sơ, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Giồng Lăng, làng Bình Luông Tây, tỉnh Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiền Giang).

Xuất thân làm bộ tướng của Võ Tánh trong đạo binh Đông Sơn, rồi cùng Võ Tánh về với Nguyễn Ánh. Khi Nguyễn Ánh lấy được Qui Nhơn, ông được làm Lưu thú ở đấy, ông có công dẹp đám giặc cướp ở Cây Na, dẹp giặc Tàu cướp phá ở cửa biển Kim Bồng.

Nguyễn Ánh lên ngôi vua, ông được giao trấn giữ thành Bình Định, đến năm Ất sửu 1805 làm Chưởng cơ.

Về già, ông dâng biểu cáo quan, được vua ban rượu tốt tỏ lòng luyến tiếc, các quan ở triều đình đưa tiễn 100 dặm. Ông về ở ấp Bình Hòa, làng Bình Luông Tây mở trường dạy võ. Ít lâu ông cùng nhân dân địa phương phá rừng mở ruộng, có công thiết kế một cái đập ngang ngọn Rạch Đà, ở địa phương gọi là Đập ông Chưởng.

Khi ông mất, triều đình có phái quan đem vào một hộc mả đá ong và một tấm mộ chí.

Mộ ông nay hãy còn ở ấp Bình Hòa, huyện Gò Công. Năm 1943 nhân dân địa phương có lập một hội gọi là Lengthy An hội lo việc thờ phụng đế tỏ lòng tri ân ông trong việc khai khẩn đất hoang.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ