Tên khác Nhiêu Phang
Tỉnh thành Tiền Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà văn cận đại, (tục gọi là Nhiêu Phang) do chữ Phương đọc trại ra, vì kị húy Khâm sai Đại thần Nguyễn Tri Phương, viết Phan là sai), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Mĩ Tho, tỉnh Định Tường (nay thuộc tỉnh Tiền Giang).

Khi quân Pháp chiếm Định Tường (1861), ông giữ tiết tháo, chịu sống nghèo nhất định không hợp tác với giặc dù được giặc Pháp nhiều lần mời ra cộng tác ông sống với nghề dạy học và làm thuốc đương thời được nhân dân trọng vọng.

Mai Đằng Phương là một nhà thơ có thi tài tương truyền ông sáng tác nhiều, nhưng tác phẩm ông đã thất lạc phần lớn.

Bài thơ “CON CHÓ” hàm ý sâu sắc được truyền tụng trong dân gian:

Ban đêm ai nấy ngủ tư bề,
Can cớ chi mà sủa tía lia?
Láu quáu chẳng cho hồn điệp nghỉ,
Gầm gừ không để giấc hòe mê.
Một là giận kẻ say về tối.
Hai nữa ghét người thức học khuya!
Trờì đất xui ta làm đặng chủ,
Muợn đao Phàn Khoái giết không ghê.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hà Thọ Lộc

Năm sinh … – Kỉ Hợi 1599 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Trương Phước Phan

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng thời chúa Nguyễn Phước Trăn,…
Chi tiết

Nguyễn Tuyển

Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Người làng Ninh Xá, phủ Nam Sách,…
Chi tiết

Cao Điển

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chiến sĩ Cần vương kháng Pháp thời…