Năm sinh … – Ất Dậu 1765
Tỉnh thành Trà Vinh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Liệt sĩ đời chúa Nguyễn, quê làng Tân Hương, Cái Quao, tỉnh Trà Vinh.

Ông làm Xá lại, thuộc ti Xá sai ở dinh Phiên Trần, nên tục gọi là Xá Hương.

Năm Ất dậu 1765, ông nhận lệnh vận tải lương thực cho đoàn quân của Chánh thống Cai cơ Nguyễn Cửu Vân chống nhau với quân Chân Lạp. Đoàn thuyền lương bị địch chặn đánh ở khoảng giao lưu Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, ông liệu khó chống giữ bèn truyền lệnh đục chìm thuyền và hello sinh.

Về sau, chúa Nguyễn truy phong ông làm Phúc thần, lập đền thờ nơi ông hello sinh gọi là Miếu Ông Bần Quỳ. Do đấy trên khúc sông ở trước miếu này cũng được gọi là sông Xá Hương. Miếu ông Bần Quỳ quay mặt ra ngã ba Vàm Bao Ngược (còn gọi là sông Bao Ngược, sách chữ Hán chép là Thảo Giang, tiếng Pháp ghi là Grand Vaico), bên trái sông Vàm Cỏ Đông và bên phải là sông Vàm Cỏ Tây. Đời Minh Mạng ông được truy tặng là Thừa vụ lang, tước Tử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Văn Linh

Năm sinh Ất Hợi 1815 – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Hoàng Minh Giám

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Ất Hợi 1995 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Khiếu Hữu Thanh

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời Lê Hiển tông, người…
Chi tiết

Phạm Tư Trực

Tên khác Phạm Đăng Thê – Bang Phu – Trọng Thăng Tử Năm sinh Kỉ Tị 1869 –…