[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Phúc Hải

Vua đời thứ ba nhà Mạc, con trưởng Mạc Đăng Doanh, được lập làm thái tử, nối ngôi vào năm Tân sửu 1541. Triều đại ông, văn nhờ có Mạc Ninh Bang, Trần Phỉ, Mạc Đình Khoa, võ nhờ có hai cha con Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, bốn cha con Nguyễn Kính, Nguyễn Mệnh (tức Mạc Hữu Mệnh), Nguyễn Liễn (tức Mạc Ngọc Liễn) và Nguyễn Lập (tức Mạc Lập Bạo) nên vẫn đứng vững trước những đợt tấn công dữ dội của binh tướng nhà Lê. Ông ở ngôi chỉ được 6 năm thì mất trong năm Bính ngọ 1546, tôn thụy hiệu là Hiến tông Hiển hoàng đế. Con là Phúc Nguyên nối ngôi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..