Vua đời thứ ba nhà Mạc, con trưởng Mạc Đăng Doanh, được lập làm thái tử, nối ngôi vào năm Tân sửu 1541. Triều đại ông, văn nhờ có Mạc Ninh Bang, Trần Phỉ, Mạc Đình Khoa, võ nhờ có hai cha con Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, bốn cha con Nguyễn Kính, Nguyễn Mệnh (tức Mạc Hữu Mệnh), Nguyễn Liễn (tức Mạc Ngọc Liễn) và Nguyễn Lập (tức Mạc Lập Bạo) nên vẫn đứng vững trước những đợt tấn công dữ dội của binh tướng nhà Lê. Ông ở ngôi chỉ được 6 năm thì mất trong năm Bính ngọ 1546, tôn thụy hiệu là Hiến tông Hiển hoàng đế. Con là Phúc Nguyên nối ngôi.
0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Đản

Danh sĩ đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thịnh Cuông, huyện Chân Định,…