[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Ninh Bang

Văn thần nhà Mạc, họ tên chính của ông là Nguyễn Bính Đức (có sách chép là Thừa Đức) trước làm quan nhà Hậu Lê, sau theo nhà Mạc được ban theo họ vua nên đổi là Mạc Ninh Bang. Quê làng Thịnh Quang, xã Quảng Đức, (huyện Từ Liêm, Hà Đông, nay thuộc Hà Nội).

Năm Giáp tuất đời Lê Tương Dực, ông đỗ tiến sĩ, 21 tuổi. Buổi đầu làm quan nhà Lê, giao du thân thiết với Mạc Đăng Dung. Đến khi Đăng Dung cướp ngôi vua lập nhà Mạc (Đinh hợi 1527) ông phù tá nhà Mạc, tước Khánh Khê Hầu.

Năm Bính thân 1536 đời Mạc Đăng Doanh, ông giữ chức Thẩm đoán từ tụng, tra xét các ân lệ rất phân minh, xử lí công bằng. Ông giỏi việc chính trị, giúp nhà Mạc đắc lực về hành chánh, tư pháp, được tấn phong Nhất phủ đặc tấn Kim tử Vinh lộc đại phu, Thiếu sư, tước Liêm Quận Công.

Ông cùng với các đại thần nhà Mạc là Thượng thư bộ Hình Thông chương đại phu Nguyễn Tảo và Hộ khoa Đô cấp sự trung Châu Địch Huấn nổi tiếng về chính trị, hình luật.

Năm Ất tị 1545, ông bị quyền thần âm mưu giết hại, hưởng dương 52 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..