[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Mậu Hợp

Vua đời thứ năm nhà Mạc, con trưởng Mạc Phúc Nguyên.

Năm Giáp tí 1564 tháng 2 âm lịch, ông được đưa lên nối ngôi cha. mới 2 tuổi, có hai ông chú Khiêm vương Kính Điển và Ứng vương Đôn Nhượng phụ tá. Chính nhờ hai ông chú này kiên cường chiến đấu trên các chiến trường với quân nhà Lê nên ông mới ở yên được trên ngôi cho tới lúc trưởng thành.

Năm Canh thìn 1580, tháng 10 âm lịch Kính Điển mất, Đôn Nhượng thay thống lãnh binh quyền, lúc này ông đã được 17 tuổi biết cùng ông chú toan lo mọi việc. Nhưng tình thế vẫn gay go, lắm lúc bị quân Lê đánh phá dữ dội, ông phải bỏ kinh thành mà lẩn tránh vất vả nhiều nơi.

Đến năm Nhâm thìn 1592 quân Lê bắt đầu tổng tấn công, quân Mạc thua to rút lui tháo chạy liên miên, ông lánh thân nơi huyện Phượng Nhãn (nay là huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) cắt tóc giả làm sư, vào chùa Mô Khuê ẩn náu.

Quân Lê truy lùng râo riết, phát giác được ông giả làm sư, lập tức bao vây chùa bắt ông giải về đại bản dinh. Ông tuyệt vọng than dài, nhưng trước mặt các tướng nhà Lê, ông vẫn anh dũng không khuất phục.

Năm Nhâm thìn 1592, trung tuần tháng 1 âm lịch ông bị chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, hưởng dương 29 tuổi, ở ngôi 28 năm, đổi hiệu năm 3 1ần, Thuần Phúc, Quang Hưng, Hồng Ninh.

Con ông là Mạc Toàn nối ngôi xưng hiệu Vũ An cũng bị bắt giết tại Bến Cỏ (Thảo Tân). Nhà Mạc đến đây là hết thời oanh liệt, con cháu về sau kế tiếp hùng cứ vùng Cao Bằng chỉ còn là những bóng mờ trong lịch sử.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..