Tên khác Mạc Kính Hoàn
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua lưu vong cuối cùng của nhà Mạc, có sách chép là Kính Hoàn, con Khánh vương Kính Khoan.

Năm Mậu dần 1638, tháng giêng âm lịch, Kính Khoan mất, đến tháng 3 ông lên nối nghiệp quyết liệt phản kháng nhà Lê, không chịu thần phục nữa như cha ông đã qui thuận.

Ông cùng người trong tôn thất là Kính Miên vẫn hùng cứ Cao Bằng, đánh nhau nhiều trận với binh tướng vua Lê chúa Trịnh.

Dù ông cố gắng quật khởi, đời ông là vua cuối cùng của nhà Mạc.

Sau khi ông mất, con cháu và dư đảng không còn làm nên chuyện lớn lao gì được. Đinh tị 1677, chúa Trịnh đem quân tổng tấn công vùng Cao Bằng, chém giết dữ dội, nhà Mạc thật sự cáo chung kể từ đấy.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nơ Trang Long

Năm sinh Canh Ngọ 1870 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Đắk Lắk Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Văn Lạc

Tên khác Học Lạc Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…
Chi tiết

Nguyễn Thị Nhỏ

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Võ Quán

Tên khác Trọng Kính – Lam Quảng Trung Năm sinh Ất Dậu 1885 – Bính Thìn 1916 Tỉnh…
Chi tiết

Mạc Thị Giai

Tên khác Nguyễn Thị Giai – Hiếu Văn Hoàng hậu Năm sinh Mậu Dần 1578 – Canh Ngọ…