[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Kính Điển

Thân vương nhà Mạc, con trai Đăng Doanh, em Phúc Hải, anh Đôn Nhượng.

Ông tính linh mẫn, dũng cảm có thừa, được phong tước Khiêm vương. Khi Phạm Tử Nghi tôn phù Mạc Chính Trung đối lập với Mạc Phúc Nguyên, ông ra sức giúp Phúc Nguyên giữ vững ngôi vua, dẹp tan nhóm phản kháng của Phạm Tử Nghi.

Nhà Mạc phần lớn nhờ có ông và em ông là Ứng vương Mạc Đôn Nhượng hết sức chống đỡ cảc thế lực đối kháng và đứng vững trước những cuộc tấn công của binh tướng nhà Lê. Ông giữ chức Tổng soái Trung doanh, cầm quyền chính trị khắp trong triều ngoài quận. Đời Mạc Mậu Hợp, tấn phong ông là Kinh Đại vương.

Ông cùng Đôn Nhượng cố sức đấu tranh quyết liệt với nhà Lê, chống đỡ cho nhà Mạc qua các cơn nguy ngập.

Năm Canh thìn 1580 tháng 10 âm lịch ông mất. Đôn Nhượng thay ông thống lĩnh binh quyền.

Đời ông, lúc làm tướng, khi nhiếp chính hơn 20 năm, được nhiều người mến mộ, nhà Mạc dựa vào ông làm nơi nương tựa.

Ông có 18 người con: 9 trai, 9 gái.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..