Loading

Mạc Kính Chỉ

Tháng Hai 27, 2021| Admin

Vua đời thứ sáu nhà Mạc, con trưởng của Khiêm vương Mạc Kính Điển.

Ông được phong là Hùng Lễ vương đời Mạc Hậu Hợp, vì tư thông với nguời thiếp của cha nên bị giáng làm thứ dân, sau đó lại được khôi phục phong là Dường An vương.

Khi Mạc Mậu Hợp trốn chạy ông cũng lẩn tránh ở Đông Triều, rồi thu thập tàn quân chiếm cứ vùng Thanh Lâm, tự lập làm vua ở Nam Giản, thuộc Chí Linh trong năm Nhâm thìn 1592. Nhưng chỉ được non một năm, đến tháng giêng âm lịch Quí tị 1593, bị các tướng nhà Lê đánh phá dữ dội, ông đem gia quyến trốn vào rừng núi. Các tôn thất như An Sơn vương Mạc Kính Thành, Hoằng Lượng công Mạc Lý Hựu hơn 10 ngưởi bị bắt giết.

Đến ngày 14-1 âm lịch năm ấy, ông cùng gia quyến đều bị bắt nơi thôn Tân Minh, huyện Hoành Bồ, xứ An Quảng, rồi ngày 27-1 âm lịch Quí tị 1593 ông và các tôn thất đều bị xử chém ở Thảo Tân (Bến Cỏ).

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ