Năm sinh Ất Mùi 1655 – Bính Thìn 1736
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nhà doanh điền, người đầu tiên có công khai hoang lập thành 7 xã, hình thành đất Hà Tiên. Ông vốn người Trung Quốc, quê ở Lôi Châu, vì không phục nhà Thanh nên đem gia quyến sang nước ta, rồi nhập Việt tịch vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu.

Năm Giáp ngọ 1714, Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn, nhận nơi đây là quê hương thứ hai, nguyện hết lòng phục vụ như con dân đất nước ta.

Chúa Nguyễn Phúc Chu phong ông là Tổng binh trấn Hà Tiên, đóng bản dinh tại Phương Thành. Từ ấy nhân dân tụ tập càng lúc càng đông đúc.

Năm Bính thìn 1736 ông mất, được truy phong tước Võ Nghị Công, con ông là Mạc Thiên Tứ nối nghiệp càng xuất sắc, bề thế hơn.

Chí sĩ Nguyễn Thần Hiến có soạn bài văn bia ở đền thờ họ Mạc tại Hà Tiên.

Nhà thơ Đông Hổ có thơ vịnh Mạc Cửu trong đó có đoạn:

Chẳng đội trời Thanh Mãn.
Tìm qua đất Việt bang.
Triều đình riêng một góc,
Trung hiếu vẹn đôi đường.
TRÚC THÀNH xây vũ lược,
ANH CÁC dựng văn chương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Keo Lôm

Đèo Keo Lôm Đèo Keo Lôm (Việt Nam) Đèo Keo Lôm là đèo trên đường tỉnh 130 ở…