Loading

Mạc Bang Hộ

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tên khác Võ Hộ
Năm sinh Tân Sửu 1481 – Giáp Ngọ 1534
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Chiêu tông, sau theo nhà Mạc. Họ tên chính của ông là Võ Hộ, khi theo giúp Mạc Đăng Dung dựng nên nhà Mạc, đổi tên là Mạc Bang Hộ, quê xã Cung Hiệp, huyện Nghi Dương.

Ông là em rể Mạc Đăng Dung, tài gồm văn võ, tự là Trung Phụ. Từ năm Đinh mão 1507 ông làm Hiệu úy coi đoàn quân túc vệ. Ít lâu ông làm thuộc tướng của Mạc Đăng Dung, lập nhiều công trạng trong quân được thăng đến Tà đô đốc và được ban hiệu Đồng đức công thần.

Năm Canh thìn 1520, Võ Nghiêm Uy nổi loạn ở Đại Đồng, ông nhận lịnh đi đánh dẹp được yên, lãnh chức Tổng trấn Đại Đồng, tước Quỳnh Khê Bá, rồi tiến phong Quỳnh Khê Hầu.

Tuy là tôi nhà Lê, nhưng ông ngầm giúp Mặc Đăng Dung nhiều hơn. Năm Ất dậu 1525 ông làm Tả đô đốc Tây quân, phong Đồng đức Tán tn công thần, Thiếu bảo, tước Từ Quận Công.

Năm Đinh hợi 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua, nắm quyền nước, phong ông làm Tĩnh Quốc Công. Từ đấy ông đổi họ theo nhà Mạc, mang tên Mạc Bang Hộ, quyền uy tột bậc, càng lúc càng được nhà Mạc trọng đãi.

Năm Giáp ngọ 1534, tháng 9 âm lịch ông mất, hưởng hương 53 tuổi, thụy là Đảng Lượng.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ