Tỉnh thành Tuyên Quang
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Trung tông, quê ở Đại Đồng, tỉnh Tuyên Quang, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông là bộ tướng của Hòa Quốc Công Võ Đức Công, dòng dõi An Tây vương Võ Văn Mật. Ông tận tụy phục vụ nhà họ Võ trấn giữ Đại Đồng, nghiễm nhiên như lãnh chúa địa phương.

Võ Đức Công mất, con là Thụy Quận công Võ Công Ứng nối nghiệp, ông vẫn hết lòng giúp sức, đến khi Công Ứng mất, con là Tống Quận Công Võ Công Trực lên thay, ông không vừa lòng với vị chủ tướng này, nên âm mưu giết chết Công Trực, tách ra đối lập với nhà họ Võ.

Con của Công Trực là Công Tuấn được chúa Trịnh phong làm Khoan Quận Công, lưu ở kinh đô hầu chúa. Nhưng chẳng bao lâu Công Tuấn lén trốn về Đại Đồng, dựng lại cơ nghiệp, giết chết Ma Phúc Trường đề báo thù cho cha.

Sau đó, Công Tuấn liên kết với dòng dõi họ Mạc, hàng phục nhà Thanh, tự xưng là Tiểu Giao vương chống lại nhà Lê, sau bị bắt và xử tử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Ngân

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh…
Chi tiết

Đinh Hữu Thuật

Năm sinh Tân Tị 1881 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Mai Lão Bạng

Tên khác Già Châu Năm sinh … – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì –…
Chi tiết

Lê Quang Trinh

Năm sinh Quí Mùi 1883 -… Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Bác…