[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ma Phúc Trường

Tỉnh thành Tuyên Quang
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Trung tông, quê ở Đại Đồng, tỉnh Tuyên Quang, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông là bộ tướng của Hòa Quốc Công Võ Đức Công, dòng dõi An Tây vương Võ Văn Mật. Ông tận tụy phục vụ nhà họ Võ trấn giữ Đại Đồng, nghiễm nhiên như lãnh chúa địa phương.

Võ Đức Công mất, con là Thụy Quận công Võ Công Ứng nối nghiệp, ông vẫn hết lòng giúp sức, đến khi Công Ứng mất, con là Tống Quận Công Võ Công Trực lên thay, ông không vừa lòng với vị chủ tướng này, nên âm mưu giết chết Công Trực, tách ra đối lập với nhà họ Võ.

Con của Công Trực là Công Tuấn được chúa Trịnh phong làm Khoan Quận Công, lưu ở kinh đô hầu chúa. Nhưng chẳng bao lâu Công Tuấn lén trốn về Đại Đồng, dựng lại cơ nghiệp, giết chết Ma Phúc Trường đề báo thù cho cha.

Sau đó, Công Tuấn liên kết với dòng dõi họ Mạc, hàng phục nhà Thanh, tự xưng là Tiểu Giao vương chống lại nhà Lê, sau bị bắt và xử tử.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..