[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ma Danh Cúc

Năm sinh … – Kỉ Tị 1809
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Phiên thần trấn Thái Nguyên, quê ở Mỗ Son, trại Huống Thượng, không rõ năm sinh.

Từ năm Quí hợi 1803, đời Gia Long ông lợi dụng địa thế hiểm trở, chiêu tập các thổ binh ở đất Cao Lan và San Bạn, tích trữ lương thực, đặt phủ thành tàng trữ của cải ở động Bắc Cấn, mưu việc chống lại nhà cầm quyền đương thời.

Năm Giáp tí 1804, tháng 3 âm lịch ông tự xưng Quận Công, cùng vói mưu sĩ tên Phượng, chỉ huy tên Vân, Đô đốc tên Mạnh dấy binh xâm phạm huyện Hữu Lang và huyện Bảo Lộc trong tỉnh Bắc Ninh.

Quan quân trấn Kinh Bắc đóng đồn ở Mục Sơn ngăn chặn bọn ông, quan quân Bắc thành thì theo đường từ trấn Thái Nguyên đến đánh phía sau, bắt được mẹ và vợ Cúc, rồi sai người khuyên dỗ Cúc đầu hàng. Cúc bảo sứ giả: “Triều đình có nghìn binh muôn ngựa, còn ta có nghìn khe muôn suối. Hãy đợi ta đánh vài trận nữa rồi sẽ biết hàng hay không hàng. Ta tha không giết người, để ngươi trở về nói cho họ rõ ý ta. Nếu còn ai đến dụ hàng, ta sẽ chém đầu”.

Sau đó, Ma Danh Cúc kéo quân đánh trấn Sơn Tây. Từ đấy ông duy trì binh lực hơn 25 năm. Mãi đến Kỉ tị 1809 quan quân triều đình Huể mới đàn áp được lực lượng của ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..