[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

Lý Tử Cấu

Danh sĩ cuối đời Hồ, hiệu Hạ Trai, không rõ năm sinh, năm mất quê ở Hồng Châu, tỉnh Hải Dương.

Ông nổi tiếng thơ văn, được sĩ phu trọng vọng. Nhà Hồ trọng dụng ông, nhưng ông cố từ. Khi quân Minh xâm lược, chọn nguời có học ra làm quan, ông lánh đi, không hợp tác. Đến đầu đời Lê, Nguyễn Mộng Tuân tiến cử ông với nhà vua, ông cũng từ chối. Phong cách trong sạch, tiết tháo cao thượng của ông được người thời bấy giờ trọng vọng, nể vì.

Ông cùng Bùi Ứng Đấu, Vũ Mộng Nguyên kết giao thân thiết.

Trong Việt sử tiêu ánKiến văn tiểu lục Ngô Thì Sĩ và Lê Quí Đôn đều có lời tán dương tiết tháo và thơ văn ông và Bùi Ứng Đấu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..