Loading

Lý Thiên Tộ

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tên khác Lý Anh Tông
Năm sinh Bính Thìn 1136 – Ất Mùi 1175
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Vua nhà Lý, con trưởng Lý Thần tông, nối ngôi nhà Lý, tức Anh tông, lên ngôi lúc 2 tuổi (1137), quyền chính ở nơi Thái úy Đỗ Anh Võ. Do đấy, Đỗ lộng quyền rồi tư thông với Lê Thái hậu (mẹ vua), lại càng hống hách, việc xấu ở cung đình bị phát giác, nhờ Võ Đái và Nguyễn Dương bắt Đỗ Anh Võ, nhưng nhà vua vì mẹ mà bỏ qua cho Anh Võ, khiến Nguyễn Dương, Võ Đái sau đó bi Anh Võ giết chết.

Bấy giờ nhà vua thêm vụng về bang giao với Chiêm Thành, đưa người Chiêm là Ung Minh Ta Điệp về Chiêm để làm vua, khiến vua Chiêm đương thời là Chế Bỉ La Bút chống đánh lại. giết tướng ta là Lý Mông.

Nội chính ngoại biên rối loạn, dân tình khốn khổ. Đến khi Đỗ Anh Võ chết, Tô Hiến Thành thay làm Thái úy.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ