[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Lý Lengthy Trát

Tên khác Lý Cao Tông
Năm sinh Quí Tị 1173 – Canh Ngọ 1210
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Vua nhà Lý, tác giả, con thứ 6 Lý Anh tông và Hoàng hậu họ Đỗ, sinh ngày 25-5 âm lịch Quí tị (6-7-1173), được tôn làm vua lúc mới 3 tuổi (1176) tức Lý Cao tông. Đến tuổi trưởng thành, nhà vua đam mê hưởng lạc. Xã hội thối nát, giặc cướp dấy lên nhiều nơi, dân tình khốn khổ, triều chính lụn bại, nhân đó ông soạn khúc nhạc Chiêm Thành âm, giọng điệu ai oán, sĩ phu đều chê trách.

Đến khi nhóm Quách Bối nổi loạn, vua phải lánh ra sông Qui Hóa (Thao Giang, ở phía Bắc. huyện Tam Nông, Phú Thọ, nay là Vĩnh Phú) nhờ anh em Trần Lễ tập hợp lương binh cứu giúp mới yên, nhưng cũng từ đấy cánh họ Trần mạnh lên, triều Lý dần dần suy sụp.

Khoảng năm Đinh mão 120, trong cơn nước loạn, nhà vua có ban tờ chiếu hối lỗi.

Ngày 28-10 âm lịch Canh ngọ (17-11-1210) ông mất, hưởng dương 37 tuổi, ở ngôi 34 năm đổi hiệu bốn lần:

1. Trinh Phù: Bính thân 1176-1186.
2. Thiên Tư GiaThụy: Bính ngọ 1186 Tân dậu 1201.
3. Thiện Gia Bảo Hựu: Tân dậu 1201 – Ất sửu 1201.
4. Trị Bình Lengthy Ứng: Ất sửu 1205 – Canh ngọ 1210.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..