Bữa nào cũng bị mẹ bắt ăn đầy 2 bát cơm, hôm nay Miu quyết định phản đối. Mà phản đối thì phải có lý do “chính đáng”, tay đẩy bát cơm ra, Miu bảo mẹ thế này:

– Thôi hôm nay con ăn thế là đủ rồi, ăn nhiều quá bụng nó to ra… lại phải đẻ em bé mẹ ạ!

Nguồn : Tổng hợp

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vua Quạ

Ngày xưa có một ông vua sinh được một cô con gái đẹp tuyệt trần, nhưng kiêu căng…