[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Lý Đạo Sảm

Tên khác Lý Huệ Tông
Năm sinh Giáp Dần 1194 – Bính Tuất 1226
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Vua nhà Lý, con Lý Cao tông và nguyên phi họ Đàm. Năm 17 tuổi ông lên ngôi tức Huệ tông.

Ông lập con gái của Trần Lý làm nguyên phi, nên trọng dụng hai người anh vợ là Trần Thừa và Trần Tự Khánh, phong Tự Khánh làm Chương Thành Hầu. Do đấy vây cánh họ Trần càng lúc càng mạnh.

Năm Giáp tuất 1214, trong nước biến loạn. Trần Tự Khánh đem quân đánh dẹp, đốt phá cung điện. Nhà vua rước mẹ và vợ chạy sang Lạng Châu, xuống chiếu kêu gọi tướng sĩ hãy đánh Tự Khánh đế cứu nguy. Tự Khánh dâng thư trần tình xin rước vua về cung như cũ. Trước, vua và Thái hậu không tin, nhưng sau vì áp lực của Tự Khánh, nhà vua đành phải trở về, rồi sách phong Trần thị làm Hoàng Hậu, thăng Tự Khánh làm Thái úy phụ chính.

Do tình hình không ổn định, nhà vua thác loạn tinh thần, lắm cơn điên dại, múa gậy tự xưng, “Thiên tướng giáng hạ” rồi rượu say ngủ vùi. Việc triều chính đều do Tự Khánh quyết đoán cả.

Năm Quí mùi 1223 Tự Khánh mất, nhà vua cho anh bà Hoàng hậu là Trần Thừa làm Phụ quốc Thái úy, nguời em họ là Trần Thủ Độ làm Điện tiền chỉ huy sứ. Rồi thấy uy thế họ Trần lừng lẫy, nhà vua nhường ngồi cho con gái út là Phật Kim (Chiêu Hoàng), gả con gái lớn là Thuận Thiên cho Trần Liễu (con trưởng của Trần Thừa), đoạn dứt khoát bỏ đến chùa Chân Giáo ở ẩn, lấy hiệu là Huệ Quang thiền sư, vào năm Giáp thân 1224.

Nhưng đã yên đâu, Trần Thủ Độ vẫn hằng theo dõi nhà vua. Một hôm, đi ngang qua chùa, thấy nhà vua đang ngồi nhổ cỏ, Thủ Độ nói: “Nhổ cỏ, thì phải nhổ cho tận gốc”. Nhà vua hiểu ý, tự vẫn chết tháng 10 năm Bính tuất 1226, hưởng dương 32 tuổi.

Nhà vua ở ngôi 13 năm (từ Tân mùi 1211 – Giáp thân 1224), hiệu là Kiến Gia.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..