Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất, quê làng Châu Khen, huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, nay là huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông làm quan và sống dưới triều vua Lê Thánh tông được nhà vua giao cho việc đúc tiền: ông có sáng kiến đúc các thoi vàng và thoi bạc để dùng vào việc thương mại, thay cho việc trao đổi bằng hiện vật trên thị trường, rất bất lợi cho việc giao lưu hàng hóa. Do đó, ông được nhà vua giao cho chức Công bộ thượng thư trông nom về tài chánh.

Lúc ông mất, nhà vua sai quan địa phương lập đền thờ ông ở quê nhà. Có thể nói ông là chuyên viên tài chánh, tiền tệ đầu tiên của nước ta.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Khiết

Tên khác An Ba – Lê Thứu Khiết Năm sinh … – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng…
Chi tiết

Lê Anh Tuấn

Năm sinh Tân Hợi 1671 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đỗ Bí

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, công lao rất dày trong cuộc kháng…
Chi tiết

Nguyễn Văn Giao

Năm sinh Nhâm Thân 1812 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Thân Văn Quyền

Tên khác Dụng Trung Năm sinh Tân Mão 1771 – Đinh Dậu 1837 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…