[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lưu Xuân Tín

Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất, quê làng Châu Khen, huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, nay là huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông làm quan và sống dưới triều vua Lê Thánh tông được nhà vua giao cho việc đúc tiền: ông có sáng kiến đúc các thoi vàng và thoi bạc để dùng vào việc thương mại, thay cho việc trao đổi bằng hiện vật trên thị trường, rất bất lợi cho việc giao lưu hàng hóa. Do đó, ông được nhà vua giao cho chức Công bộ thượng thư trông nom về tài chánh.

Lúc ông mất, nhà vua sai quan địa phương lập đền thờ ông ở quê nhà. Có thể nói ông là chuyên viên tài chánh, tiền tệ đầu tiên của nước ta.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..