[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)[24]-Nước Việt Nam mới (1945 - nay)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lưu Văn Lang

Năm sinh Canh Thìn 1880 – Kỉ Dậu 1969
Tỉnh thành Đồng Tháp
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Kĩ sư bá nghệ, đương thời thường gọi là Bác vật Lang, tốt nghiệp Trường Ingénieur des Art et Manufactures de l’École Centre de Paris, quê thị xã Sa Đéc, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Thuở nhỏ, nhà nghèo nhưng nhờ thông minh học giỏi nên đưọc Thống đốc Nam Kì cấp học bổng du học Pháp, tốt nghiệp kĩ sư bá nghệ, đương thời người Pháp rất nể trọng, đưa ông lên Vân Nam (Trung Quốc) thiết kế đường xe lửa Việt Điền (Việt Nam – Vân Nam). Năm 1909 về Sài Gòn làm việc ở Sở Công chánh miền Nam Đông Dương, có lúc giữ chức Tổng Giám đốc Sở Trường Tiền (Công chánh) Đông Dương.

Năm 1926 ông là đồng chủ tịch Việt Nam ngân hàng ở Sài Gòn, năm 1945 sau Nhật đảo chánh Pháp, ông được vua Bảo Đại mời tham gia nội các Trần Trọng Kim với chức vụ Bộ trưởng Công chánh, nhưng vào giờ chót ông từ chối vì tuổi cao, sức khỏe kém.

Năm 1947 ông cùng 400 trí thức Sài Gòn kí tên vào Bản Tuyên ngôn đòi hỏi Pháp thương thuyết với chính phủ VNDCCH để chấm dứt chiến tranh Đông Dương.

Năm 1948 ông được lực lượng kháng chiến mời làm cố vấn Hội trưởng Hội Liên Việt Sài Gòn – Chợ Lớn (bí mật).

Năm 1954 ông là một trong những người sáng lập phong trào Hòa bình ở Sài Gòn.

Những năm chiến tranh Việt Mĩ ông vẫn sống ẩn dật tại Sài Gòn. ông mất năm 1969, thọ 89 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..