[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lương Đắc Bằng

Năm sinh Nhâm Dần 1472 -…
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Hiến tông, quê làng Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Kỉ mùi 1499 ông đỗ Bảng nhãn, 27 tuổi. Khi ứng chế được thưởng bậc nhất và bổ làm Tả thị lang bộ Lễ, sung Thị độc Viện Hàn lâm, coi việc ở viện rồi đổi sang Tả thị lang bộ Lại. Ít lâu về cư tang. Sau nhà vua triệu ông cho phục chức và kiêm Học sĩ Đông các coi sóc tòa Kinh Diên, nhưng ông cố từ không ra làm quan nữa và nhân dịp dâng bài sách Trị Bình gồm 14 chước về cách trị nước.

Vua Lê ban khen, vẫn quyết định triệu ông ra nhậm chức, ông đành phải vâng làm đến Thượng thư bộ Lại, tham dự triệu chính, tước Đôn Trung Bá.

Ông mất lúc trên 50 tuổi, sĩ phu đều thương tiếc. Ông là thầy học của Nguyễn Bỉnh Khiêm và chính ông trao truyền cho Nguyễn Bỉnh Khiêm bộ Thái Ất thần kinh.

Con ông là Lương Hữu Khánh và học trò là Nguyễn Bỉnh Khiêm về sau đều là bậc nhân tài của đất nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..