Truyện CườiTruyện Cười Người Lớn

Lùa Giun Đất Vào Tổ

Ông bố đứng xem cậu con trai nhỏ nghịch đất ngoài vườn. Thằng bé dùng bình gôm tóc xịt vào một con giun đất, làm nó trở nên cứng và duỗi thẳng ra, sau đó cậu đút con giun đó trở lại cái lỗ dưới đất.

Một ánh chớp loé lên trong đầu người bố. Ông ta đưa cho thằng con 5.000 đồng đi mua k ẹo, rồi mượn bình gôm xịt tóc của nó đi vội vào nhà… Hơn một tiếng sau, bà mẹ đi ra giúi cho con một tờ 50.000 đồng nữa và mắng yêu nó:

– “Chó con” giỏi lắm! Không có sáng kiến của con thì ông ấy chỉ là đồ vô tích sự thôi.

Bài liên quan

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..