Tên khác Thúc Bào
Năm sinh Mậu Tuất 1838 – Canh Dần 1890
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, Chí sĩ đời Tự Đức, tự là Thúc Bào quê xã Thượng Đông, huyện Phong Doanh, tỉnh Nam Định.

Năm Giáp tí 1864 ông đỗ cử nhân, Ất sửu 1865 đỗ phó bảng, 27 tuổi. Khi làm Tuần phủ Lạng Sơn, giặc Pháp xâm lăng, thành thất thủ, ông lánh sang Trung Quốc, sau trở về tích cực hoạt động cứu nước.

Từ năm 1885 đến 1889, ông thường xuyên liên lạc với các nhóm nghĩa quân Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, Hoàng Đình Kinh, tiến đánh giặc Pháp ở nhiều nơi.

Đến đầu năm Kỉ sửu 1889, ông bị bắt và kết án đày Côn Đảo.

Năm Canh dần 1890 ngày 23-10 ông mất ngoài đảo, hưởng dương 52 tuổi. Còn để lại một tập thơ chữ Hán: Côn Đảo thi tập

Lúc ngồi tù ông có bài khẩu chiếm bị cạo trọc đầu như nhà sư:

“Kỉ tằng Bắc khứ trang Thanh khách,
Hà sự Namhành tác trụ trì.
Hải đảo khoát khai tân diện mục,
Doanh châu tân tráng cựu tu mi.
Hoàng y bồng chuyển khan dương thế,
Bạch đáo ô đầu tiếu bỉ khi.
Đính đới hà sơn chung bất cải,
Qui lai đồng trĩ mạc tương nghi”.

Bản dịch:

Đã từng sang Bắc giả người Tàu,
Sao lại xuôi Nam hóa ở chùa?
Hải đảo mở toang tầm mắt mới,
Doanh châu thêm rạng vẻ mày râu
Cõi đời luống tựa bồng xoay chuyển.
Cười chúng lừa nhau quạ trắng đầu.
Phụng sự non sông không biến đổi,
Trở về con trẻ khỏi ngờ nhau.

Ông là chiến sĩ, chí sĩ đầu tiên bị đày Côn Đảo.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Văn Tung

Năm sinh Đinh Dậu 1897-… Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Trần Bá Giao

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hồ Liên

Tên khác Hoàng Bích Sơn Năm sinh Giáp Tí 1924 – Canh Thìn 2000 Tỉnh thành Quảng Nam…