[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Lữ Định Hương

Năm sinh … – Canh Dần 1050
Tỉnh thành Bắc Giang
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thánh tông, không rõ tên thật, pháp danh Định Hương, quê ở Chu Minh, lộ Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Giang).

Thuở trẻ, ông học với sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ (Bắc Ninh) suốt 24 năm. Trong hàng đệ tử của Đa Bảo, ông và Quốc sư Bảo Hòa đạo hạnh cao hơn cả. Ông được trọng vọng vào hàng trưởng lão được truyền tâm ấn, ông thuộc thế hệ thứ sáu dòng thiền Quan Bích.

Về sau, viên Đô tướng thành hoàng sứ là Nguyễn Tuân ở kinh đô, rước ông đến trụ trì ở chùa Cảm ứng, núi Ba Sơn, thuộc châu Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 3-3 Canh dần (28-3-1050) ông mất.

Còn lưu truyền một bài kệ:

“Bản lai vô xứ sở,
Xứ sở thị chân tông
Chân tông như thị huyễn,
Huyễn hữu tức không không.”

 Nghĩa:

Vốn xưa không xứ sở,
Xứ sở ấy chân tông.
Chân tông huyễn như thế
Huyễn hữu cũng không không.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..