Loading

Lịch Sử và Danh Nhân Việt Nam

Tháng Mười 9, 2021| Admin

Giới thiệu chung:

Ứng dụng chuyên về chủ đề lịch sử của đất nước Việt Nam. Nội dung được phân chia theo nhiều chủ đề giúp người đọc ghi nhớ, dễ dàng hình dung về cả quá trình phát triển của dân tộc.

Các nội dung chính bao gồm:
– Khái quát về lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam
– Các thời kỳ lịch sử, các giai đoạn thăng trầm của cả dân tộc Việt Nam. Nội dung rõ ràng, có tùy chọn lưu xem sau, chia sẻ hoặc copy nội dung.
– Liệt kê đầy đủ, chi tiết về các danh nhân nước Việt, theo từng giai đoạn, theo từng thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc.

Nội dung được cập nhật liên tục và hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng có quảng cáo và mong nhận được nhiều phản hồi khích lệ của các bạn.

Hình ảnh:

7-inch tablet screenshots7-inch tablet screenshots7-inch tablet screenshots7-inch tablet screenshots10-inch tablet screenshots

Tải file:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unlockvt.lichsu

Chuyên mục:

|Bắc thuộc lần 1 (207 trCN – 39)
|Bắc thuộc lần 2 (43-542)
|Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)
|Dựng nước (2000 – 258 trCN)
|Hậu Trần (1407-1413)
|Lịch Sử Chiến Tranh
|Nam – Bắc Triều (1527-1592)
|Nhà Đinh (968-980)
|Nhà Hồ (1400-1407)
|Nhà Lý (1010-1225)
|Nhà Ngô (939-965)
|Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
|Nhà Tây Sơn (1778-1802)
|Nhà Thục (257- 208 trCN)
|Nhà Tiền Lê (980-1009)
|Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
|Nhà Trần (1225-1400)
|Nhân Vật Lịch Sử
|Niên biểu lịch sử Việt Nam
|Nước Việt Nam mới (1945 – nay)
|Pháp đô hộ (1883-1945)
|Tên Gọi Việt Nam
|Thời kỳ lịch sử
|Thời tiền sử
|Thuộc Minh (1414-1427)
|Trận Đánh
|Triều Lê Sơ (1428-1527)
|Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
|Trưng Nữ Vương (40-43)
|Uncategorized
|Việt Nam Sử Lược
|Vũ Khí
|Xây nền tự chủ (905 – 938)

Categories: Ứng dụng cho điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ