Ngoại thích nhà Lê, không rõ năm sinh, năm mất. Khi họ Mạc tiếm ngôi được 4 năm (Canh ngọ 1330), ông nổi quân ở Đa Châu, tự lập làm vua, đặt hiệu năm là Quang Thuận. Chỉ trong mươi ngày, các quận huyện đều hưởng ứng, số quân có đến mấy vạn người, thanh thế rất lừng lẫy.

Mạc Đăng Dung mấy lần đem quân đến đánh đều bị ông đánh tan. Rồi tiếp đó tiến đóng ở thành Tây Đô, lập hành dinh tại xã Nghĩa Lộ. Ít lâu lại lui quân về đóng ở Đa Châu như cũ.

Dần dần đắc ý sinh kiêu, không phòng bị, ông bị các tướng nhà Mạc thừa cơ đánh úp giết ông chết tại trận.

Tự Đức vịnh sử về Lê Ý có câu:

“Tiến thoái Đa Châu do khí tiểu,
Thiên thu nhưng thượng thử trung can”.

Nghĩa:

Lên xuống Đa Châu đành khí nhỏ,
Nghìn thu vẫn mến cái gan trung.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Kiều Thanh Quế

Tên khác Tô Kiều Phương – Mộc Khuê Năm sinh Giáp Dần 1914 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh…
Chi tiết

Bùi Viện

Năm sinh Tâm Sửu 1841 – Mật Dần 1878 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Thân Trọng Huề

Tên khác Tư Trung Năm sinh Kỉ Tị 1869 – Ất Sửu 1925 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…
Chi tiết

Hồ Công Thuyên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Văn thần triều Tây Sơn, không rõ…