[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Ý

Ngoại thích nhà Lê, không rõ năm sinh, năm mất. Khi họ Mạc tiếm ngôi được 4 năm (Canh ngọ 1330), ông nổi quân ở Đa Châu, tự lập làm vua, đặt hiệu năm là Quang Thuận. Chỉ trong mươi ngày, các quận huyện đều hưởng ứng, số quân có đến mấy vạn người, thanh thế rất lừng lẫy.

Mạc Đăng Dung mấy lần đem quân đến đánh đều bị ông đánh tan. Rồi tiếp đó tiến đóng ở thành Tây Đô, lập hành dinh tại xã Nghĩa Lộ. Ít lâu lại lui quân về đóng ở Đa Châu như cũ.

Dần dần đắc ý sinh kiêu, không phòng bị, ông bị các tướng nhà Mạc thừa cơ đánh úp giết ông chết tại trận.

Tự Đức vịnh sử về Lê Ý có câu:

“Tiến thoái Đa Châu do khí tiểu,
Thiên thu nhưng thượng thử trung can”.

Nghĩa:

Lên xuống Đa Châu đành khí nhỏ,
Nghìn thu vẫn mến cái gan trung.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..