Loading

Lê Văn Thủ

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh tướng đời vua Quang Trung hậu duệ Bình Chiêm Triệu Quốc công Lê Tấn Trung, tước Thủ tài hầu (đời vua Quang Trung), quê làng Trường Xuân, tổng Chiên Đàn trung, phủ Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam (nay là phủ Trường Xuân, thị xã Tam Kì, tỉnh Quảng Nam) không rõ năm sinh, năm mất.

Ông xuất thân trong một gia đình vọng tộc, tổ tiên từng vào đất Quảng Nam khai phá, mở mang vườn ruộng qui dân lập ấp, sau này là phía nam tỉnh Quảng Nam. Những năm nội chiến giữa vua Lê, chúa Trịnh – chúa Nguyễn ông ở trong hàng ngũ. Trong cuộc nổi dậy của nghĩa quân Tây Sởn, ông theo phò tá Bắc Bình vương Nguyễn Huệ lập được nhiều chiến công từ Nam ra Bắc, được phong tước hầu; đương thời gọi là Thủ tài hầu.

Năm 1789 ông dẫn đầu một cánh quân lớn cùng tiến ra Bắc với vua Quang Trung diệt quân Mãn Thanh. Ông chỉ huy đạo quân trên hiệp đồng cùng vua Quang Trung tiêu diệt đồn Hạ Hồi và Ngọc Hồi để cánh quân đông nam tiến chiếm Thăng Long. Trong trận này ông cùng con trai là Đô đốc Lê Văn Long là một trong các mãnh tướng của hoàng đế Quang Trung góp công lớn trong chiến thắng mùa xuân năm Kỉ dậu (1789).

Sau khi vua Quang Trung qua đời ông vẫn cầm quân trong quân ngũ đời vua Cảnh Thịnh.

Trong đời phục vụ công quyền, Lê Văn Thủ được phong các tước:

Thủ tài hầu vào năm Quang Trung thứ 2 Kỉ dậu 1789.
Thủ khoa tử vào năm Cảnh Thịnh thứ nhất Quí sửu 1793.
Thủ khoa bá vào năm Cảnh Thịnh thứ ba Ất mão 1795.
Và chức cao nhất trong quân ngũ là Võ cự khai vệ úy gia trung úy anh dũng tướng quân chỉ huy sứ vào đời vua Cảnh Thịnh.

Sau khi Gia Long ra Bắc Hà, ông lui về quê và mất năm nào không rõ.

Hồi sinh thời vua Quang Trung có sắc ban cho ông:

“Sắc:
Thăng hoa phủ, Lệ Dương huyện, Phú Xuân Trung xã truyền nội võ cự khai vệ Lê Văn Thủ lịch tùng chiến trận thiểu hữu cố lao khả giai cai đội, Thủ tài hầu suốt bổn phận quân ứng tùng sai phát chư vụ, nhược bát chư vụ khôn khiết giải đãi phất cần hữu quân hiến tại khâm tai cố.
Sắc
Quang Trung nhị niên thập nhứt nguyệt sơ lục nhật

Dịch nghĩa:

Sắc
Truyền nội võ cự khai vệ Lê Văn Thủ quán xã Phú Xuân Trung, huyện Lệ Dương, phủ Thăng Hoa đã trải qua nhiều chiến trận, không ít công lao khó nhọc, nay giữ thêm chức cai đội với tước Thủ tài hầu. Người có bổn phận đem quân tiếp ứng và sai khiến mọi việc.
Nếu ươn hèn trễ nãi, không siêng năng sẽ chịu xử lí theo quân hiến.
Sắc
Ngày 6 tháng 11 năm Quang Trung thứ hai (Kỉ dậu, 1789)

Con trai ông là Đô đốc Lê Văn Long, từng nổi danh trong trận diệt quân Thanh tại Hạ Hồi vào năm 1789. Các cháu chắt ông sau này đều là võ tướng các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã hi sinh vì nước trước nạn ngoại xâm như Lê Văn Chế, Lê Văn Nga, Lê Văn Cốc…

Categories: [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ