Năm sinh Bính Thìn 1376 – Mậu Thìn 1448
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Khai quốc công thần đời Lê, Danh tướng của Bình Định vương Lê Lợi, quê ở Thanh Hóa.

Ông là người từng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu và là một trong 18 người dự lễ tuyên thệ ở Lũng Nhai.

Tháng 1-1425 vây đánh thành Nghệ An. Tháng 9 bọn Lý An, Phương Chính bỏ lại một lực lượng rồi vượt biển ra Bắc, vua sai ông cùng nhiều tướng khác ở lại vây đánh. Tháng 1-1426 quân Minh trong thành ra hàng. Ông được phong Nhập nội Thiếu phó.

Sau khi kháng chiến thành công, ông đưọc xếp vào hàng thứ ba công thần, được phong Hương thượng hầu. Qua triều Lê Thái Tông, ông được thăng Nhập nội Hữu bật. Năm 1435 ông được cử làm tham đốc cùng Lê Bôi đi đánh Cầm Quý ở châu Ngọc Ma.

Sau vì ông bênh vực Lê Sát, nên bị tước bỏ công thần và chức tước, xuống làm Tả bộc xạ. Sang triều Lê Nhân Tông, ông được khôi phục chức tước và phong đến Thái phó. Lúc mất ông được truy tặng Khai phủ, tên thụy là Trung Hiến.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Trinh Hoàng

Tên khác Thổ Lang cư sĩ Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Đặng Thai Mai

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Xuân Diệu

Tên khác Xuân Diệu Năm sinh Bính Thìn 1916 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Nguyễn Văn Linh

Năm sinh Ất Hợi 1815 – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phan Đình Trực

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Tự Đức, quê…