Năm sinh … – Giáp Ngọ 1834
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Dũng tướng đời Minh Mạng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống nhà Nguyễn ở thành Phiên An, (tức vùng Gia Định cũ, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh).

Ông vốn là thổ hào ở Cao Bằng, trước là họ Bế, rồi đổi ra họ Nguyễn là Nguyễn Hựu Khôi. Sau ông được Lê Văn Duyệt nuôi làm con, nên gọi là Lê Văn Khôi.

Khi Tả quân Lê Văn Duyệt giữ chức Tổng trấn thành Phiên An, cho ông theo vào Nam làm Phó Vệ úy. Khi Lê Văn Duyệt mất (1832) đám quan triều vào thay có Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và bố chánh Bạch Xuân Nguyên vu nhiều tội cho Tả quân khiến ngôi mộ bị xiềng, ông cũng bị ngồi tù.

Trong ngục ông ngầm liên kết với quan quân bên ngoài, rồi phá nguc, dấy binh chiếm thành Gia Định, bắt giết Nguyễn Văn Quế và Bạch Xuân Nguyên báo thù rửa hận cho cha nuôi. Cuộc khởi nghĩa xảy ra trong tháng 6-1833, ông tự xưng Bình Nam Đại Ngnyên soái, chiến cuộc kéo dài hơn 2 năm (1833-1834), bị Vệ úy Thái Công Triều phản bội đầu hàng triều đình, nội bộ tan vỡ, ông lâm bệnh mà chết. Nhóm nghĩa quân kiên cường đưa con ông là Lê Văn Câu lên thay, nhưng tình thế đã nguy ngập. Tháng 7-1835 cuộc nổi loạn bị dẹp tan. Hơn 1831 người bị giết gom chung vào một huyệt, chúng gọi là “Mả Ngụy” (nay còn dấu vết ở phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh). Con ông và 6 người nữa gồm có Giáo sĩ người Pháp Marchand, một người Minh hương là Mạch Tấn Giai và hai tướng kiệt hiệt là ông Hoành và ông Trắm bị đóng cũi giải về Huế rồi đem xử lăng trì.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Hành

Tên khác Tử Kính – Nam Thúc – Ngọ Nam – Nhật Nam – Nguyễn Đạm Năm sinh…
Chi tiết

Đèo Giàng

Đèo Giàng Đèo Giàng (Việt Nam) Đèo Giàng là đèo trên quốc lộ 3 ở vùng giáp ranh…
Chi tiết

Nguyễn Văn Đồng

Tên khác Trí Thiền – Hồng Nguyện Năm sinh Nhâm Ngọ 1882 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành…
Chi tiết

Hồ Đắc Đệ

Năm sinh Ất Hợi 1875 -… Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Đại…