Loading

Lê Tung

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tên khác Dương Ban Bản
Năm sinh Tân Mùi 1451 -…
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Sử gia, nguyên tên là Dương Ban Bản, nguời làng Yên Lạc, sau đổi là Yên Cừ, huyện Thanh Liêm, xứ Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Nam Định) sinh năm 1451, không rõ năm mất.

Khi ông đậu Hoàng giáp, được Lê Thánh tông ban cho quốc tính (họ Lê) và đổi tên là Tung vào năm (1484) Giáp thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 15. Năm Hồng Đức thứ 24 (1493) được sung chức phó sứ sang triều Minh mừng việc lập thái tử (Toàn thư, q.13. tờ 69).

Đời Lê Hiến tông, năm Cảnh Thống thứ 2 (1499), ông được cử đi đón sứ bộ Trung Quốc, đến năm Đoan Khánh thứ nhất (1505) được bổ thừa tuyên sứ ở Thanh Hóa. Năm Đoan Khánh thứ ba (1507), ông được cử sang triều Minh lần thứ hai, lần này làm chánh sứ.

Nguyên, ông có dự việc Lê Tương Dực khởi binh ở Tây Đô (Thanh Hóa) được bổ Thượng thư bộ Lại, phong tước Đôn thư bá, kiêm quốc tử giám tế tửu. Năm Hồng Thuận. Năm Quí dậu (1513) được cử soạn bia tiến sĩ khoa Tân mùi (1511).

Đến năm sau Giáp tuất (1514), ông được cử tóm tắt bộ sử của Vũ Quỳnh là bộ Việt giám thông khảo, soạn thành bài Tổng luận.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ