[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Tuấn Mậu

Năm sinh … – Đinh Hợi 1527
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, quê làng Xuân Lôi, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn là Bắc Ninh).

Năm Canh tuất 1490 ông đỗ nhị giáp tiến sĩ, có đi sứ nhà Minh (Trung Quốc) với cương vị Phó sứ trong năm Mậu ngọ 1498. Làm đến Thượng thư bộ Hộ, kiêm Đô ngự sử.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo chính, vời ông vào triều. Ông đến, lấy đá giấu trong tay áo ném Mạc, nhưng không trúng, bị Đăng Dung giết ngay.

Thời Lê Trung hưng, được khen tặng tiết nghĩa, tôn ông làm Phúc thần thượng đẳng, lập đền thờ ở làng ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..