Văn thần đời Lê Cung đế, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Tân Minh, trấn Thanh Hóa (nay là tỉnh Thanh Hóa).

Ông làm đến Thượng tể, tính khảng khái có khí tiết được sĩ phu trọng vọng.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo chính, ông không khuất phục, lui về Thanh Hóa tập hợp quân dân, lấy danh diệt Mạc phù Lê. Đăng Dung sai người đem vàng bạc đến khuyên dỗ về hàng sẽ phong cho tước vương. Ông cương quyết không qui thuận, chém sứ Mạc, rồi dấy binh chống cự. Ít lâu ông bị tướng nhà Mạc đánh bại giết chết.

Sau, nhà Lê Trung hưng khen tặng ông là bậc tiết nghĩa, truy phong ông làm Phúc thần thượng đẳng.

Vua Tự Đức đề vịnh:

“Ti từ hậu tệ mạt như hà,
Kim thạch thanh thanh vĩnh bất ma.
Đường tí cự luôn tuy mạc dịch.
Nghĩa kì nhất phiến cộng sơn hà.”

Bản dịch:

Của nhiều nói ngọt há xiêu lòng,
Vàng đá lời kia giữ chẳng long.
Cánh chấu chống xe tuy chẳng nổi,
Lá cờ nghĩa dựng với non sông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Quảng Hàm

Năm sinh Mậu Tuất 1898 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lý Chính Thắng

Năm sinh … – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Tạ Thu Thâu

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phạm Hi Lượng

Tên khác Hối Thúc – Ngư Đường Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành…