[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Tuấn Kiệt

Văn thần đời Lê Cung đế, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Tân Minh, trấn Thanh Hóa (nay là tỉnh Thanh Hóa).

Ông làm đến Thượng tể, tính khảng khái có khí tiết được sĩ phu trọng vọng.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo chính, ông không khuất phục, lui về Thanh Hóa tập hợp quân dân, lấy danh diệt Mạc phù Lê. Đăng Dung sai người đem vàng bạc đến khuyên dỗ về hàng sẽ phong cho tước vương. Ông cương quyết không qui thuận, chém sứ Mạc, rồi dấy binh chống cự. Ít lâu ông bị tướng nhà Mạc đánh bại giết chết.

Sau, nhà Lê Trung hưng khen tặng ông là bậc tiết nghĩa, truy phong ông làm Phúc thần thượng đẳng.

Vua Tự Đức đề vịnh:

“Ti từ hậu tệ mạt như hà,
Kim thạch thanh thanh vĩnh bất ma.
Đường tí cự luôn tuy mạc dịch.
Nghĩa kì nhất phiến cộng sơn hà.”

Bản dịch:

Của nhiều nói ngọt há xiêu lòng,
Vàng đá lời kia giữ chẳng long.
Cánh chấu chống xe tuy chẳng nổi,
Lá cờ nghĩa dựng với non sông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..