[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Trung Mãn

Năm sinh … – Ất Tị 1785
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng, trước vốn tên Lê Trung Nghĩa, sau ra làm quan đổi tên là Trung Mãn, quê làng An Thạnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông làm tướng đời Lê Hiển tông, được phong tước Mãn Quận Công, giao du thân mật với Phan Huy Ích nhất là từ năm Quí mão 1783. Huy Ích lấy cớ bệnh tật xin từ chức mà không được, thường sống trên một chiếc thuyền, ông hay lui tới thăm Phan.

Đến tháng 9 năm Ất tị 1785, ông cùng Phan Huy Ích, Võ Thành Đạo đem quân chống giặc ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Trong cơn xung trận ông ngã ngựa bị giặc bắt, bị thương nặng đến nửa đường thì chết.

Trận ấy, Phan Huy Ích cũng bị bắt ở Thụy Nguyên, giam giữ ở Dương Xá hơn 1 tháng rồi thả, cảm xúc ghi nỗi buồn và thương tiếc Mãn Quận Công (tức Lê Trung Mãn).

“Biện sóc giang sơn vượng khí tiêu,
Cô thần vô kế tĩnh thân hiêu.
Hải nhưng giao phận tài tha diệt,
Kinh hễn văn danh tất động dao.
Bại sự khởi kham đàm cán lược,
Hoài trung hà chí điểm phong tiêu.
Bá Nhân do ngã vu trù trướng,
Na đắc phương tôn úy cựu liêu”

Nghĩa:

Núi sông ở Biện Sóc (Biện Thương và Sóc Sơn) tiêu tan vượng khí.
Kẻ cô thần không có kế dẹp yên loạn lạc.
Giao chiến ở bờ biển vừa mới bị bại.
Cổ xe nơi kinh thành nghe thấy ắt kinh động.
Đã thất bại nói gì đến mưu lược tài cán.
Mang lòng trung sao đến nỗi tư cách hoen ố.
Nhớ câu Bá Nhân đã vì ta lại càng đau xót.
Ước gì được chén rượu thơm an ủi bạn đồng liêu cũ

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..