[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Trực

Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần vương ở Quảng Bình năm 1885, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở tỉnh Quảng Bình.

Khi vua Hàm Nghi ra vùng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh, xuống chiếu Cần vương ông hưởng ứng, chiêu mộ nghĩa quân, lập đồn lũy ở Thanh Thủy, giữ mặt sông Gianh, chiếm giữ nơi hiểm yếu.

Quân Pháp mấy lần đến đánh đều bị ông đánh bại.

Biết không thể đánh được, chúng dùng chính sách dụ hàng, ông vẫn không nghe. Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, lực lượng Cần vương tan dần. Vì còn mẹ già, ông phải ra đầu thú, nhưng không chịu hợp tác với Pháp, về nhà ở ẩn.

Bài liên quan

18 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..