[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Trọng Thứ

Tên khác Lê Phú Thứ
Năm sinh Giáp Thân 1704 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Dụ tông, chính tên là Phú Thứ, về sau đổi là Trọng Thứ, quê làng Diên Hà, huyện Diên Hà, tỉnh Thái Bình.

Năm Giáp thìn 1724, ông đỗ đồng tiến sĩ lúc 20 tuổi, làm quan đến Hữu thị lang bộ Hộ, Nhập thị Tả chính ngôn, tước Diên Phương Bá. Ông nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị, nhưng không ham mê công danh, làm quan ít lâu ông xin về trí sĩ.

Sau triều đình lại triệu dụng ông phải ra làm quan một thời gian nữa. Ông được thăng đến Thượng thư bộ Hình, Tước Diên Phương Hầu, từng được cử làm Giám khảo trong các khoa thi Hội.

Con ông là Lê Quí Đôn, một nhà bác học nổi tiếng của văn hóa sử Việt Nam.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..