Tên khác Lê Phú Thứ
Năm sinh Giáp Thân 1704 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Dụ tông, chính tên là Phú Thứ, về sau đổi là Trọng Thứ, quê làng Diên Hà, huyện Diên Hà, tỉnh Thái Bình.

Năm Giáp thìn 1724, ông đỗ đồng tiến sĩ lúc 20 tuổi, làm quan đến Hữu thị lang bộ Hộ, Nhập thị Tả chính ngôn, tước Diên Phương Bá. Ông nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị, nhưng không ham mê công danh, làm quan ít lâu ông xin về trí sĩ.

Sau triều đình lại triệu dụng ông phải ra làm quan một thời gian nữa. Ông được thăng đến Thượng thư bộ Hình, Tước Diên Phương Hầu, từng được cử làm Giám khảo trong các khoa thi Hội.

Con ông là Lê Quí Đôn, một nhà bác học nổi tiếng của văn hóa sử Việt Nam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Tháp Bình Thạnh

Tháp Bình Thạnh là một tháp cổ nằm ở ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng…
Chi tiết

Nguyễn Duy Cung

Năm sinh … – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Trinh Hoàng

Tên khác Thổ Lang cư sĩ Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…