Năm sinh Đinh Tị 1857- Đinh Dậu 1897
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Văn thần cuối đời Tự Đức quê làng An Chỉ, huyện Chương Nghĩa (Nghĩa Hành) tỉnh Quảng Ngãi.

Ông đỗ cử nhân năm 1868 tại trường thi Bình Định, làm đến án sát thời vua Tự Đức, Đồng Khánh, Hàm Nghi.

Giặc Pháp xâm lược, triều chính tàn tệ ông cáo bệnh, từ quan, lui về ngụ ở Mĩ Khê (Thu Xà). Được ít lâu, Tiễu phủ sứ Nguyễn Thân vời ông làm Tham biện Sơn phòng để lo dẹp phong trào Văn thân do Phan Đình Phùng, Nguyễn Quang Bích lãnh đạo. Thừa biết tâm địa Nguyễn Thân, nhưng ngại sự sát hại của hắn, ông xin để nghỉ ít lâu rồi sẽ liệu. Nguyễn Thân một mực rúng ép. Không muốn khuất thân với kẻ hung bạo, và để giữ tròn khí tiết ông thắt cổ chết, hưởng dương 40 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Công Xán

Năm sinh Tân Hợi 1731 – Đinh Mùi 1787 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Giác Ngộ

Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Cao tăng đời Minh…
Chi tiết

Nguyễn Công Tấn

Năm sinh … – Canh Thân 1800 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nhữ Bá Sĩ

Tên khác Nguyên Lập – Nghi Am – Đạm Trai Năm sinh Đinh Mùi 1787- Đinh Mão 1867…
Chi tiết

Cao Bá Đạt

Năm sinh Kỉ Tị 1809 – Giáp Dần 1854 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…