[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Trọng Khanh

Năm sinh Đinh Tị 1857- Đinh Dậu 1897
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Văn thần cuối đời Tự Đức quê làng An Chỉ, huyện Chương Nghĩa (Nghĩa Hành) tỉnh Quảng Ngãi.

Ông đỗ cử nhân năm 1868 tại trường thi Bình Định, làm đến án sát thời vua Tự Đức, Đồng Khánh, Hàm Nghi.

Giặc Pháp xâm lược, triều chính tàn tệ ông cáo bệnh, từ quan, lui về ngụ ở Mĩ Khê (Thu Xà). Được ít lâu, Tiễu phủ sứ Nguyễn Thân vời ông làm Tham biện Sơn phòng để lo dẹp phong trào Văn thân do Phan Đình Phùng, Nguyễn Quang Bích lãnh đạo. Thừa biết tâm địa Nguyễn Thân, nhưng ngại sự sát hại của hắn, ông xin để nghỉ ít lâu rồi sẽ liệu. Nguyễn Thân một mực rúng ép. Không muốn khuất thân với kẻ hung bạo, và để giữ tròn khí tiết ông thắt cổ chết, hưởng dương 40 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..