Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Tự Đức, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.

Ông đỗ đầu xứ, nên thường gọi Đầu Xứ Đôn, hay Xứ Đôn, nhiệt thành yêu nước, ông thường tán trợ cuộc khởi nghĩa của các nhóm Văn thân Cần vương.

Nổi tiếng văn chương, ông có làm nhiều bài hát giặm và thơ phú, được truyền tụng nhất là bài hát biểu dương cuộc khởi nghĩa của anh em Lê Ninh, Lê Trực và bài hát phú Trung Lễ thất hỏa diễn tả cảnh đốt phá vùng Trung Lễ trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Văn Y

Năm sinh Mậu Thìn 1892 – Mậu Thân 1968 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Diên Phúc

Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Công chúa, con gái vua Tự…