Tên khác Trí Thiền
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ năm sinh, năm mất, pháp danh Trí Thiền, người Châu Phong (vùng Phú Thọ – Sơn Tây), dòng dõi Ngũ Man vương Lê Lengthy Định (con vua Lê Đại Hành). Ông nội là Thuận làm Trung thư triều Lý và kết duyên với công chúa Kim Thành. Cha là Đạc làm chức Minh tự, anh là Kiếm làm Tam nguyên Đô tuần kiểm.

Thuở trẻ ông từng thi cử, làm Cung hậu thư gia, đến 27 tuổi, một hôm nghe sư Giới Không giảng đạo, ông phát tâm bỏ tục, tu ở chùa Từ Sơn.

Hai triều Lý Anh tông, và Lý Cao tông đều có vời ông ra làm quan, ông đều từ chối.

Thái úy Tô Hiến Thành và Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa rất mến chuộng ông và xem ông như bậc thầy.

Các tác phẩm chính:

– Thị Thái úy Tô Hiến Thành
– Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa
– Đạm Nhiên và một số bài kệ

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like