Loading

Lê Thuần

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Năm sinh … – Giáp Thân 1224
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Huệ tông, pháp danh Hiện Quang, đời thứ 10 dòng thiền Quan Bích, quê ở kinh đô Thăng Lengthy (nay là Hà Nội).

Ông mồ côi cha từ ngày còn bé, được sư Thường Chiếu đem về nuôi dạy hơn 10 năm. Sau khi Thường Chiếu qua đời, ông theo tu học với sư Trí Thông.

Tương truyền khi ở chùa, một hôm vì nhận một món lễ vật của công chúa Hoa Dương, bị xuyên tạc, đạo hữu chê cười, ông bèn vào núi Uyên Trừng ở Nghệ An theo học với sư Pháp Giới.

Khi tu học ở Uyên Trừng, Lý Huệ tông nhiều lần cho vời ông về triều, ông đều từ chối. Có nguời biết vậy hỏi:

– Thầy ở trên núi làm gì?

Ông đáp bằng một bài kệ:

“Ná dĩ Hứa Do đức,
Hà tri thế kỉ xuân.
Vô vi cư khoáng dã,
Tiêu dao tự tại nhân.”

Nghĩa:

Họ Hứa đường quen nết
Bao xuân mặc cõi đời.
Mênh mông quãng đồng rộng.
Tùy ý tự rong chơi.

Năm Tân tị 1221 ông mất tại núi Uyên Trừng. Trước khi mất ông còn lưu lại bài kệ cho đệ tử:

“Huyễn pháp giai thị huyễn,
Huyễn tu giai thị huyễn,
Nhị huyễn giai bất tức,
Tức thị trừ như huyễn.”

Nghĩa:

Pháp chính là huyền pháp
Tu, đều là huyễn tu.
Biết hai cái đều huyễn,
Mọi huyễn thảy tiêu trừ.

Ông là tác giả một số bài kệ.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ