Loading

Lê Thiếu Dĩnh

Tháng Ba 1, 2021| Admin

Danh sĩ đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, tự là Tử Kì, hiệu là Tiết Trai, con chí sĩ Lê Cảnh Tuân. Quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Nguyên quán làng Lão Lạt, huyện Thuần Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Khi giặc Minh sang cướp nước ta, cha và anh ông là Lê Thái Điệp bị bắt về Trung Quốc. Ông cùng với em là Lê Thúc Hiền vào Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc. Kháng chiến thành công được bổ chức Thẩm hình viện sự. Sau đó được thăng Hàn Lâm thị chế. Năm sau đi sứ nhà Minh, tại Trung Quốc, ông bị vua Minh giữ lại một thời gian mới được về. Nhân dịp ấy, ông đi tìm nơi cha ông cư ngụ, nhưng không được.

Vua Lê rất trọng vọng ông, nhân việc can gián vua Lê, ông bị giáng chức làm Viên ngoại lang. Ít lâu ông cáo quan về hưu ở quê nhà.

Ông là tác giả Tiết Trai thi tập được đời truyền tụng và một số bài in trong Hoàng Việt thi tuyểnToàn Việt thi lục. Phan Huy Chú có trích mấy bài thơ của ông vào sách mình (PHC) như bài Đăng Lễ Để sơn, Sơn tự… và khen rằng thơ “Lê Thiếu Đĩnh giản dị, cổ kính, dễ ưa… lời và ý sâu xa, nói lên được cái ý thú ở ngoài lời thơ”.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ