Năm sinh Đinh Hợi 1647- Quí Mão 1723
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Huyền tông, con Hào Quận Công Lê Thì Hiến, em Trinh Tường Hầu Lê Thì Kinh, và Thạc Quận Công Lê Thì Hải. Quê làng Phú Hào, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Ông cùng với hai anh giúp vua Lê, chúa Trịnh trong việc đánh dẹp các cuộc phản loạn và chống nhau với chúa Nguyễn. Nhiều lần làm trấn thủ Sơn Tây, Nghệ An và thăng Đô đốc. Gần 20 năm làm quan được quân dân mến phục.

Năm Quí mão 1723, ông mất thọ 76 tuối được truy tặng Thái tể và truy phong phúc thần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Ngok Wang

Đèo Ngok Wang Đèo Ngok Wang (Việt Nam) Đèo Ngok Wang là đèo trên Đường tỉnh 671 ở…
Chi tiết

Đèo Khau Thăm

Đèo Khau Thăm Đèo Khau Thăm (Việt Nam) Đèo Khau Thăm là đèo trên Đường tỉnh 254 ở…
Chi tiết

Phan Bội Châu

Tên khác Phan Văn San – Sào Nam – Hải Thu – Thị Hán – Độc Tĩnh Tử…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Cương

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ, yêu nước, không rõ năm…
Chi tiết

Thái Thị Huyên

Năm sinh Bính Dần 1866 – Bính Tí 1936 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…