[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Thì Hiến

Năm sinh Tân Hợi 1611 – Bính Thìn 1676
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Thần tông quê làng Phú Hào, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Từ Quí tị 1653 ông làm thuộc tướng ở dinh trấn Kì Hoa, bị binh chúa Nguyễn kéo đến đánh úp, thua to, ông bị cách chức. Ất mùi 1655 Phạm Công Trứ tiến cử ông cho Ninh Quận Công Trịnh Toàn, ông được dùng lại. Sau nhiều trận thắng quân chúa Nguyễn, ông được phong làm Đô đốc Đồng tri, tước Hào Quận Công, rồi thăng Hữu Đô đốc.

Năm Kỉ hợi 1659, ông được phong Thiếu báo, trấn thủ ở Nghệ An, Sơn Tây, Tuyên Quang.

Năm Giáp dần 1674, ông được thăng Thái phó, ông mất tháng 9 năm Bính thìn 1676, thọ 65 tuổi. Sau khi mất được tặng Thái tể thụy là Nghiêm Trí.

Các con ông là Thì Liêu, Thì Kinh, Thì Hải cũng là những sĩ phu có danh tiếng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..