Năm sinh Ất Mậu 1825 – Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Phú Yên
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà yêu nước Thủ lãnh phong trào Cần vương ở Phú Yên vào các năm 1885, 1886, quê ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ông xuất thân Tú tài tại trường thi Bình Định Năm 1883, 1884 triều đình Huế kí với Pháp hòa ước Hamland (còn gọi là hòa ước Quí mùi) và Patenôtre (1884) nhận sự bảo hộ của Pháp.

Sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn xuống hịch Cần vương. Tại Phú Yên ông cùng các sĩ phu, sĩ dân, quan chức tại Phú Yên đứng lên đáp nghĩa Cần Vương dưới cờ Nghĩa hội, như Phạm Như Xương (Quảng Nam), Trần Đường, Trịnh Phong (Phú Yên), Nguyễn Khanh (Khánh Hòa), Mai Xuân Thưởng, Đào Doan Địch (Bình Định), Lê Trung Đình, Nguyễn Bá Loan (Quảng Ngãi), Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá Phiến… (Quảng Nam) cùng hiệp đồng chống Pháp và tay sai.

Lực lượng nghĩa quân do ông chỉ huy đặt căn cứ tại đèo Quán Cau, tập kích tiêu hao nhiều lực lượng đối phương. Nhưng với vũ khí thô sơ và phải đối đầu với một đạo quân xâm lược được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Thế cho nên từ các năm 1886 về sau lực lượng nghĩa quân bị tiêu hao dần, nhưng ông vẫn chiến đấu đến cùng rồi hi sinh trong căn cứ chống Pháp ở rừng núi Phú Yên vào năm 1887.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hà Huy Tập

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Quí Anh

Tên khác Nhụ Khanh – Ấm Bảy Năm sinh Quí Mùi 1883 – Mậu Dần 1938 Tỉnh thành…
Chi tiết

Dương Văn Minh

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Tân Tị 2001 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô…