[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Thận

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng của Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa.

Ông xuất thân làm nghề chài lưới, nhưng giỏi võ nghệ. Một hôm đánh lưới ở sông Lam, bắt được một thanh kiếm xưa. Chợt có Lê Lợi đến xem, trò chuyện giờ lâu, ông cảm phục tặng thanh kiếm ấy cho Lê Lợi, và sau đó theo Lê Lợi dấy quân khởi nghĩa, đánh đuổi quân cướp nước. Ông trải qua hàng trăm trận quyết chiến và có nhiều chiến công.

Sau khi đuổi được giặc Minh, ông được Lê Thái tổ phong làm Bắc Đạo chư vệ quân sự, rồi thăng Tư không Bình chương sự. Ít lâu, lại lãnh nhiệm vụ Đô đốc đi đánh Chiêm Thành.

Sau khi mất, ông được tặng tước Huyện Thượng Hầu.

Đến đời Lê Thánh tông, khoảng năm Đinh tị 1497, truy tặng ông là Thái phó, tước Hoằng Quận công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..